Welkom

SamenDe overeenkomsten in het gedachtegoed van de linkse politieke partijen zijn groter dan de verschillen. Er zijn vele thema’s waar we elkaar op hoofdlijnen kunnen vinden. Het zijn vaak de accenten, prioriteiten en de balans tussen idealisme en pragmatisme waarover we van mening verschillen. Het is belangrijk en gezond dat partijen elkaar betwisten op thema’s die zij belangrijk achten. Deze twist leidt echter te vaak tot conflict, onwil of uitsluiting en is in andere woorden niet altijd even productief.

Geheel aan Linkerzijde wil de samenwerking tussen de linkse partijen bevorderen. Er is veel wat we van elkaar kunnen leren. Het is van groot belang dat ‘links’ met betere antwoorden komt op grote maatschappelijke vraagstukken. Gebruik Geheel aan Linkerzijde op een constructieve manier, om van gedachten te wisselen, nader tot elkaar te komen of samenwerking te zoeken. Het zal de invloed van het linkse gedachtegoed ten goede komen.

Geheel aan Linkerzijde is een ongelieerd platvorm. U mag hier artikelen verwachten over uiteenlopende onderwerpen, zowel politiek inhoudelijk als organisatorisch. Daarbij nodigen we u van harte uit een bijdrage te leveren. Laat het niet bij een reactie, schrijf mee! Als u een bijdrage wil leveren (<800 woorden) dan kunt u deze sturen aan redactie@linkerzijde.nl Vermeld daarbij uw naam, eventueel uw partijlidmaatschap en/of achtergrond en desgewenst een afbeelding. De redactie bemoeit zich niet met de inhoud van ingezonden stukken, maar kan aanpassingen doen die de leesbaarheid ten goede komen. Deze worden voor publicatie eerst aan u teruggekoppeld. We kijken er naar uit!

 

Hartelijke groet,

Redactie Geheel aan Linkerzijde

@linkerzijde